Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan het europees parlement en de raad betreffende de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven over veiligheidsonderzoek en innovatie, COM(2007) 511 definitief

Download application/pdf (166802)

Record Number: 8710 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument