Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Kommissionens meddelande till europaparlamentet och rådet om dialogen mellan offentlig och privat sektor om forskning och innovation inom säkerhet, KOM(2007) 511 slutlig

Download application/pdf (166802)

Record Number: 8710 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument