Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Kommissionens meddelande till europaparlamentet och rådet om dialogen mellan offentlig och privat sektor om forskning och innovation inom säkerhet, KOM(2007) 511 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top