Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Europa-Parlamentets [...] om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for [...] KOM(2007) 514 endelig
FP7

Forslag til Europa-Parlamentets [...] om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for [...] KOM(2007) 514 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (298522)

Record Number: 8711 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top