Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van het europees parlement en de raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen [...] COM(2007) 514 definitief
FP7

Voorstel voor een beschikking van het europees parlement en de raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen [...] COM(2007) 514 definitief

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top