Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van het europees parlement en de raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen [...] COM(2007) 514 definitief
FP7

Voorstel voor een beschikking van het europees parlement en de raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen [...] COM(2007) 514 definitief

Funded under: FP7

Download application/pdf (298522)

Record Number: 8711 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument