Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag [...] KOM(2007) 514 slutlig
FP7

Förslag till europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag [...] KOM(2007) 514 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (298522)

Record Number: 8711 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument