Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det [...]: Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa Første rapport om initiativet "den intelligente bil", KOM(2007) 541 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det [...]: Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa Første rapport om initiativet "den intelligente bil", KOM(2007) 541 endelig

Funded under: FP7-TRANSPORT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top