Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa [...]: Üleeuroopalise turvalisema, puhtama ja tõhusama liikuvuse suunas: esimene aruanne intelligentse auto kohta, KOM(2007) 541 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa [...]: Üleeuroopalise turvalisema, puhtama ja tõhusama liikuvuse suunas: esimene aruanne intelligentse auto kohta, KOM(2007) 541 lõplik

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (56204)

Record Number: 8713 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument