Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet [...]: För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen, KOM(2007) 541 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet [...]: För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen, KOM(2007) 541 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (56204)

Record Number: 8713 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument