Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Grønbog: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} KOM(2007) 551 endelig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (200811)

Record Number: 8714 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top