Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Roheline Raamat: Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel (komisjoni esitatud) {SEK(2007) 1209} KOM(2007) 551 lõplik

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (200811)

Record Number: 8714 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument