Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Grönbok: Mot en ny kultur för rörlighet i städer (framlagt av kommissionen) {SEK(2007) 1209} KOM(2007) 551 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (200811)

Record Number: 8714 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument