Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rapport fra kommissionen til [...] om gennemførelse af afgørelse nr. 1445/2000/EF om anvendelse af arealundersøgelsesog teledetektionsteknik i landbrugsstatistik, KOM(2007) 552 endelig
FP7

Rapport fra kommissionen til [...] om gennemførelse af afgørelse nr. 1445/2000/EF om anvendelse af arealundersøgelsesog teledetektionsteknik i landbrugsstatistik, KOM(2007) 552 endelig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (63185)

Record Number: 8715 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top