Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni aruanne nõukogule ja euroopa parlamendile otsuse nr 1445/2000/EÜ (aerofotograafia ja kaugseire tehnikate rakendamise kohta põllumajandusstatistikas) rakendamise kohta, KOM(2007) 552 lõplik
FP7

Komisjoni aruanne nõukogule ja euroopa parlamendile otsuse nr 1445/2000/EÜ (aerofotograafia ja kaugseire tehnikate rakendamise kohta põllumajandusstatistikas) rakendamise kohta, KOM(2007) 552 lõplik

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (63185)

Record Number: 8715 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top