Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission kertomus neuvostolle ja [...] pinta-ala- ja kaukokartoitustekniikan soveltamisesta maataloustilastoihin tehdyn päätöksen N:o 1445/2000/EY täytäntöönpanosta, KOM(2007) 552 lopullinen
FP7

Komission kertomus neuvostolle ja [...] pinta-ala- ja kaukokartoitustekniikan soveltamisesta maataloustilastoihin tehdyn päätöksen N:o 1445/2000/EY täytäntöönpanosta, KOM(2007) 552 lopullinen

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (63185)

Record Number: 8715 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top