Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Verslag van de commissie aan de [...] over de uitvoering van Besluit nr. 1445/2000/EG inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken, COM(2007) 552 definitief
FP7

Verslag van de commissie aan de [...] over de uitvoering van Besluit nr. 1445/2000/EG inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken, COM(2007) 552 definitief

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (63185)

Record Number: 8715 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument