Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rapport från kommissionen till rådet och [...] om genomförandet av beslut nr 1445/2000/EG om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken, KOM(2007) 552 slutlig
FP7

Rapport från kommissionen till rådet och [...] om genomförandet av beslut nr 1445/2000/EG om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken, KOM(2007) 552 slutlig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (63185)

Record Number: 8715 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top