Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet: Statusrapport om strategien for en bæredygtig udvikling 2007, KOM(2007) 642 endelig {SEC(2007) 1416}
FP6

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet: Statusrapport om strategien for en bæredygtig udvikling 2007, KOM(2007) 642 endelig {SEC(2007) 1416}

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (156252)

Record Number: 8732 / Last updated on: 2007-11-07
Category: comDocument