Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007, COM(2007) 642 final {SEC(2007)1416}] - Polish version
FP6

[Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007, COM(2007) 642 final {SEC(2007)1416}] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Pobierz application/pdf (156252)

Numer rekordu: 8732 / Ostatnia aktualizacja: 2007-11-07
Kategoria: comDocument