Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beretning fra Kommissionen: Årsrapport om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 2006, KOM(2007)519 endelig {SEC(2007)1153}

Download application/pdf (199883)

Record Number: 8733 / Last updated on: 2007-11-07
Category: comDocument