Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Verslag van de Commissie: Jaarverslag over de activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Unie in 2006, COM(2007)519 definitief {SEC(2007)1153}

Download application/pdf (199883)

Record Number: 8733 / Last updated on: 2007-11-07
Category: comDocument