Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Report from the Commission: Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2006, COM(2007)519 final {SEC(2007)1153}] - Polish version

Pobierz application/pdf (199883)

Numer rekordu: 8733 / Ostatnia aktualizacja: 2007-11-07
Kategoria: comDocument