Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Hvidbog: Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013 (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1374} {SEK(2007) 1375} {SEK(2007) 1376} KOM(2007) 630 endelig
FP7

Hvidbog: Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013 (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1374} {SEK(2007) 1375} {SEK(2007) 1376} KOM(2007) 630 endelig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top