Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Witboek: Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013 (door de Commissie ingediend) {SEC(2007) 1374} {SEC(2007) 1375} {SEC(2007) 1376} COM(2007) 630 definitief
FP7

Witboek: Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013 (door de Commissie ingediend) {SEC(2007) 1374} {SEC(2007) 1375} {SEC(2007) 1376} COM(2007) 630 definitief

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (153176)

Record Number: 8734 / Last updated on: 2007-11-07
Category: comDocument