Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Ühine Tehnoloogiaalgatus - Avaliku ja erasektori teadusuuringutealane partnerlus ELis

Funded under: FP7

Download application/pdf (539427)

Record Number: 8742 / Last updated on: 2009-01-05
Category: misc