Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (forelagt af Kommissionen) KOM(2007) 571 endelig
FP7

Forslag til rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (forelagt af Kommissionen) KOM(2007) 571 endelig

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top