Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu Määrus, millega luuakse ühisettevõte kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas (komisjoni esitatud) {SEK(2007) 1272} {SEK(2007) 1273} KOM(2007) 571 lõplik
FP7

Ettepanek: Nõukogu Määrus, millega luuakse ühisettevõte kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas (komisjoni esitatud) {SEK(2007) 1272} {SEK(2007) 1273} KOM(2007) 571 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (313509)

Record Number: 8885 / Last updated on: 2008-01-04
Category: comDocument