Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (door de Commissie ingediend) COM(2007) 571 definitief
FP7

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (door de Commissie ingediend) COM(2007) 571 definitief

Funded under: FP7

Download application/pdf (313509)

Record Number: 8885 / Last updated on: 2008-01-04
Category: comDocument