Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Stepping up the fight against terrorism, COM(2007) 649 final] - Polish version

Pobierz application/pdf (154942)

Numer rekordu: 8886 / Ostatnia aktualizacja: 2008-01-04
Kategoria: comDocument