Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske [...] En strategisk energiteknologiplan for eu (set-plan) "Mod en fremtid med lavere kulstofemissioner" KOM(2007) 723 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske [...] En strategisk energiteknologiplan for eu (set-plan) "Mod en fremtid med lavere kulstofemissioner" KOM(2007) 723 endelig

Funded under: FP7-ENERGY

Download application/pdf (187120)

Record Number: 8888 / Last updated on: 2008-01-04
Category: comDocument