Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa [...] Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (set-kava) Eesmärk - süsihappegaasiheite vähendamine tulevikus, KOM(2007) 723 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa [...] Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (set-kava) Eesmärk - süsihappegaasiheite vähendamine tulevikus, KOM(2007) 723 lõplik

Funded under: FP7-ENERGY

Download application/pdf (187120)

Record Number: 8888 / Last updated on: 2008-01-04
Category: comDocument