Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the Council, the European [...] A European Strategic Energy Technology Plan (Set-Plan) 'Towards a low carbon future' COM(2007) 723 final] - Polish version
FP7

[Communication from the Commission to the Council, the European [...] A European Strategic Energy Technology Plan (Set-Plan) 'Towards a low carbon future' COM(2007) 723 final] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP7-ENERGY

Pobierz application/pdf (187120)

Numer rekordu: 8888 / Ostatnia aktualizacja: 2008-01-04
Kategoria: comDocument