Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska [...] En europeisk strategisk plan för energiteknik (set-plan) "Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp" KOM(2007) 723 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska [...] En europeisk strategisk plan för energiteknik (set-plan) "Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp" KOM(2007) 723 slutlig

Funded under: FP7-ENERGY

Download application/pdf (187120)

Record Number: 8888 / Last updated on: 2008-01-04
Category: comDocument