Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag [...] om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra [...] KOM(2007) 856 endelig
FP7

Forslag [...] om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra [...] KOM(2007) 856 endelig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (292685)

Record Number: 8939 / Last updated on: 2008-01-30
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top