Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: [...], millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, KOM(2008) 856 lõplik
FP7

Ettepanek: [...], millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, KOM(2008) 856 lõplik

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (292685)

Record Number: 8939 / Last updated on: 2008-01-30
Category: comDocument