Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till europaparlamentets och [...] om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, KOM(2007) 856 slutlig
FP7

Förslag till europaparlamentets och [...] om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, KOM(2007) 856 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top