Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till europaparlamentets och [...] om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, KOM(2007) 856 slutlig
FP7

Förslag till europaparlamentets och [...] om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, KOM(2007) 856 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (292685)

Record Number: 8939 / Last updated on: 2008-01-30
Category: comDocument