Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, KOM(2007) 817 endelig
FP7

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer, KOM(2007) 817 endelig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (171725)

Record Number: 8940 / Last updated on: 2008-01-30
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top