Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Muutettu ehdotus: euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä, KOM(2007) 817 lopullinen
FP7

Muutettu ehdotus: euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä, KOM(2007) 817 lopullinen

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (171725)

Record Number: 8940 / Last updated on: 2008-01-30
Category: comDocument