Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, COM(2007) 817 definitief
FP7

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, COM(2007) 817 definitief

Funded under: FP7-TRANSPORT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top