Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ändrat förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, KOM(2007) 817 slutlig
FP7

Ändrat förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, KOM(2007) 817 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (171725)

Record Number: 8940 / Last updated on: 2008-01-30
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top