Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om fødevareinformation til forbrugerne, KOM(2008) 40 endelig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (404276)

Record Number: 8980 / Last updated on: 2008-02-29
Category: comDocument