Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten, COM(2008) 40 definitief
FP7

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten, COM(2008) 40 definitief

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (404276)

Record Number: 8980 / Last updated on: 2008-02-29
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top