Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Förslag till Europaparlamentets och Rådets Förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna, KOM(2008) 40 slutlig

Funded under: FP7-KBBE
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top