Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

FP7 Tilskudsaftale - Bilag III - Særlige bestemmelser vedrørende "Forskning for SMV" eller "Forskning for SMV-sammenslutninger"

Funded under: FP7

Download application/pdf (23795)

Record Number: 9059 / Last updated on: 2009-12-15
Category: misc
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top