Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sjunde ramprogrammet - Bidragsavtal - Bilaga III - Särskilda bestämmelser för "Forskning för små och medelstora företag" och "Forskning för sammanslutningar av små och medelstora företag"
FP7

Sjunde ramprogrammet - Bidragsavtal - Bilaga III - Särskilda bestämmelser för "Forskning för små och medelstora företag" och "Forskning för sammanslutningar av små och medelstora företag"

Funded under: FP7

Download application/pdf (23795)

Record Number: 9059 / Last updated on: 2009-12-15
Category: misc