Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • FP7 Grant Agreement - Annex III - CSOs: Särskilda Bestämmelser om "forskningsverksamhet till förmån för särskilda grupper" [Forskning för det civila samhällets organisationer]
FP7

FP7 Grant Agreement - Annex III - CSOs: Särskilda Bestämmelser om "forskningsverksamhet till förmån för särskilda grupper" [Forskning för det civila samhällets organisationer]

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top