Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet og det europæiske økonomiske og sociale udvalg: Hvordan standardisering kan bidrage mere til innovation i EU, KOM(2008) 133 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top