Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet og det europæiske økonomiske og sociale udvalg: Hvordan standardisering kan bidrage mere til innovation i EU, KOM(2008) 133 endelig

Download application/pdf (218976)

Record Number: 9153 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc