Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement en het europees economisch en [...] Naar een grotere bijdrage van normalisatie aan innovatie in Europa, COM(2008) 133 definitief

Download application/pdf (218976)

Record Number: 9153 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc