Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet samt europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Ökat bidrag från standardiseringen till innovation i EU, KOM(2008) 133 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top