Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet samt europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Ökat bidrag från standardiseringen till innovation i EU, KOM(2008) 133 slutlig

Download application/pdf (218976)

Record Number: 9153 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc