Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske [...] Forberedelser til den digitale fremtid i Europa Midtvejsevaluering af i2010-initiativet, KOM(2008) 199 endelig

Download application/pdf (220671)

Record Number: 9155 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top