Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske [...] Forberedelser til den digitale fremtid i Europa Midtvejsevaluering af i2010-initiativet, KOM(2008) 199 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top