Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja [...] Euroopan digitaalisen tulevaisuuden valmistelut i2010-ohjelman puoliväliarviointi, KOM(2008) 199 lopullinen

Download application/pdf (220671)

Record Number: 9155 / Last updated on: 2008-05-22
Category: misc